Happy New Home!

Happy New Home!

Op 16 juli jl. heeft wethouder Rudy Tegels van gemeente Horst aan de Maas namens Zuidgrond B.V. Happy New Home boompjes overhandigd aan de kopers van de 34 woningen van fase IV van nieuwbouwwijk De Afhang in Horst. Met de oplevering van deze woningen is een nieuwe mijlpaal bereikt in dit project.

Zuidgrond B.V. is een samenwerking tussen BPD Ontwikkeling en Janssen de Jong Projectontwikkeling en is de ontwikkelaar en verkopende partij van dit project. Ilse Nellen, senior projectmanager Janssen de Jong Projectontwikkeling: “Omdat wij veel waarde hechten aan duurzaamheid, dragen wij ook graag bij aan een nog groenere woonomgeving. In dit geval in de vorm van een Happy New Home boom voor in de tuin. Een blijvende herinnering aan een bijzonder moment! Bovendien fleurt de tuin er direct van op. Wij wensen de bewoners veel woongeluk in hun nieuwe woning in deze prachtige woonwijk.”

Rudy Tegels, wethouder gemeente Horst aan de Maas: “Woningen toevoegen, zodat er voor iedereen iets te kiezen is, heeft onze volle aandacht. We zetten daarom samen de schouders onder veel plannen en ideeën. Dan is het extra mooi dat ik hier de inwoners spreek waar we het voor doen. Mensen die staan te trappelen om te verhuizen naar hun nieuwe huis.”

IMG_6630

ModuFair-concept
Zuidgrond B.V. heeft inmiddels al ruim 160 woningen in De Afhang ontwikkeld, waaronder deze 34 woningen die zeer snel verkocht waren. Janssen de Jong Bouw heeft deze 34 woningen naar volle tevredenheid van de kopers en in vlot tempo gerealiseerd. Het betreft een mix van 10 eengezinswoningen en 24 levensloopbestendige woningen, gebouwd volgens het ModuFair-concept. Hierbij worden de woningen grotendeels geprefabriceerd en daarna als betonnen casco elementen op de bouwplaats gemonteerd. Hierdoor kan er snel gebouwd worden. Doordat er minder bouwverkeer nodig is, is de CO2-uitstoot bovendien lager dan bij traditioneel bouwen.

IMG_6626
Ontwikkeling volgende fase
Onder regie van gemeente Horst aan de Maas wordt momenteel de volgende fase, fase V, ontwikkeld. Ook hiermee wordt bijgedragen aan de ambitie van de gemeente om in de komende vijf jaar 1.000 woningen te realiseren in Horst aan de Maas. Naar verwachting zal er omstreeks het najaar meer bekend zijn over het aantal en type koop- en huurwoningen die in de volgende fase ontwikkeld worden. Volg de ontwikkelingen via www.wonenindeafhang.nl