Oplevering eerste woningen 'de Afhang' fase 3 Horst

Oplevering eerste woningen 'de Afhang' fase 3 Horst

De woningen van het nieuwbouwplan 'de Afhang' fase 3 te Horst zijn nagenoeg gereed.

De eerste 5 woningen zijn inmiddels opgeleverd aan de kopers!

Het resultaat mag er wezen!