Categorie

  • 4
  • 26
  • 18
  • 11
  • 18
Verkoop- en toewijzingsprocedure Download Verkoopdocumentatie Download Verkoopprijslijst Download Situatietekening Download Algemene informatie en Technische omschrijving 24 levensloopbestendige woningen type A-B-C-D-E Download Algemene informatie en Technische omschrijving 4 tweekappers type H Download Algemene informatie en Technische omschrijving 6 eengezinswoningen type F-G Download Koperskeuzelijst 24 levensloopbestendige woningen Download Koperskeuzelijst 4 Tweekappers Download Koperskeuzelijst 6 eengezinswoningen Download VK-1-01 Straatbeeld blok 1 type A-B bouwnrs 1 t/m 10 Download VK-2-01 Straatbeeld blok 2 type B-C bouwnrs 11 t/m 14 Download VK-4-01 Straatbeeld blok 4 type A-B bouwnrs 17 t/m 20 Download VK-7-01 Straatbeeld blok 7 type A-B bouwnrs 31-32 Download VK-3-01 Straatbeeld blok 3 en 8 type D en E bouwnrs 15-16 en 33-34 Download VK-02 Verkooptekening levensloopbestendige woning type A bouwnr. 6 Download VK-09 Verkooptekening levensloopbestendige woning type A bouwnr. 10 Download VK-03 Verkooptekening levensloopbestendige woning type As bouwnrs 1-17-31 Download VK-04 Verkooptekening levensloopbestendige woning type B bouwnrs 4-8-18 Download VK-05 Verkooptekening levensloopbestendige woning type Bs bouwnrs 5-7-9-19 Download VK-06 Verkooptekening levensloopbestendige woning type B bouwnrs 13-20-32 Download VK-07 Verkooptekening levensloopbestendige woning type B bouwnr 2 Download VK-08 Verkooptekening levensloopbestendige woning type Bs bouwnr 3 Download VK-11 Verkooptekening levensloopbestendige woning type Bs bouwnr 12 Download VK-12 Verkooptekening levensloopbestendige woning type C bouwnr. 14 Download VK-10 Verkooptekening levensloopbestendige type Cs bouwnr 11 Download VK-13 Verkooptekening levensloopbestendige woning type D bouwnrs 16-34 Download VK-14 Verkooptekening levensloopbestendige woning type E bouwnrs 15-33 Download VK-15 Optietekening levensloopbestendige woning type A en B bouwnrs. 2-4-6-10-13-18-20-32 Download VK-5-01 Straatbeeld blok 5 type H bouwnrs 21 t/m 24 Download VK-5-02 Verkooptekening tweekapper type H bouwnrs 21 en 23 Download VK-5-03 Verkooptekening tweekapper type H' bouwnrs 22 en 24 Download VK-6-01 Straatbeeld blok 6 type F-G bouwnrs 25 t/m 30 Download VK-6-03 Verkooptekening tussenwoning type F bouwnr 26 Download VK-6-04 Verkooptekening tussenwoning type F' bouwnr. 27 Download VK-6-05 Verkooptekening tussenwoning type Fs bouwnr 28 Download VK-6-06 Verkooptekening tussenwoning type F's bouwnr 29 Download VK-6-02 Verkooptekening hoekwoning type G bouwnr 25 Download VK-6-07 Verkooptekening hoekwoning type G' bouwnr. 30 Download VK-bergingen Download VK-16 Optietekening levensloopbestendige woning type A bouwnrs. 6-10 Download VK-17 Optietekening levensloopbestendige woning type B bouwnrs. 2-4-8-13-18-20-32 Download VK-18 Optietekening levensloopbestendige woning type As en Bs bouwnrs. 1-3-5-7-9-12-17-19-31 Download VK-19 Optietekening levensloopbestendige woning type As bouwnrs. 1-17-31 Download VK-20 Optietekening levensloopbestendige woning type Bs bouwnrs. 3-5-7-9-12-19 Download VK-21 Optietekening levensloopbestendige woning type C en D bouwnrs. 14-16-34 Download VK-22 Optietekening levensloopbestendige woning type Cs en E bouwnrs. 14-15-33 Download VK-25 Optietekening levensloopbestendige woning type C bouwnr. 14 Download VK-26 Optietekening levensloopbestendige woning type Cs bouwnr. 11 Download VK 23 Optietekening levensloopbestendige woning type D bouwnummers 16-34 Download VK-24 Optietekening levensloopbestendige woning type E bouwnrs. 15-33 Download VK-6-09 Optietekening levensloopbestendige woning type F en F' bouwnrs. 26-27 Download VK-6-10 Optietekening levensloopbestendige woning type Fs en F's bouwnrs. 28-29 Download VK-6-08 Optietekening levensloopbestendige woning type G bouwnr. 25 Download VK-6-11 Optietekening levensloopbestendige woning type G' bouwnr. 30 Download VK-5-04 Optietekening tweekapper type H bouwnrs. 21-23 Download VK-5-05 Optietekening tweekapper type H' bouwnrs. 22-24 Download